มอญในอดีตและปัจจุบัน
พระบวรราชานุสรณ์ในพระบาทสมเด็จพระปวเรนทราเมศมหิศเรศรังสรรค์ พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
ราชสกุลวงศ์ในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวกับเรื่องตำราปืนใหญ่โบราณและตำราปืนใหญ่ไทย
พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
วชิราวุธานุสาส์น เล่มสิบ ฉบับที่หนึ่ง ภาควิสาขบูชา ปีการศึกษา 2499
สวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เจ้านายเล็ก ๆ - ยุวกษัตริย์
แม่เล่าให้ฟัง *พิมพ์ครั้งแรก*
หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ วัดดอยแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ความเป็นบัณฑิตของ ร.ต.ท.แสง มน วิทูร เปรียญและพระภิกษุสงฆ์สมัยสุโขทัยสวดเจ็ดตำนานหรือไม่
นามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทย
พระราชพิธีและพระราชกิจในการทรงผนวช ตุลาคม-พฤศจิกายน 2499 อนุสรณ์ พระยาประสาทธาตุการย์
พระราชพิธีและพระราชกิจในการทรงผนวช ตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๔๙๙ อนุสรณ์ พระปรีชาเฉลิม
เพลงยาวสรรเสริญพระเกียรติ
อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 31 ฉบับที่ 5 ธันวาคม 2533
หนังสือที่ระลึก หม่อมหลวง ประพันธ์ สนิทวงศ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช ครั้งที่ 17 พ.ศ.2536
วารสารเมืองโบราณ ปีที่1 ฉบับที่3 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ.2518
วารสารเมืองโบราณ ปีที่1 ฉบับที่4 กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ.2518
วารสารเมืองโบราณ ปีที่2 ฉบับที่4 กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ.2519
วารสารเมืองโบราณ ปีที่3 ฉบับที่3 เมษายน - มิถุนายน 2520
วารสารเมืองโบราณ ปีที่4 ฉบับที่4 กรกฎาคม - กันยายน 2521
วารสารเมืองโบราณ ปีที่5 ฉบับที่4 เมษายน - พฤษภาคม 2522
วารสารเมืองโบราณ ปีที่5 ฉบับที่5 มิถุนายน - กรกฎาคม 2522
วารสารเมืองโบราณ ปีที่6 ฉบับที่1 ตุลาคม - พฤศจิกายน 2522
วารสารเมืองโบราณ ปีที่8 ฉบับที่1 ธันวาคม 2524 - มีนาคม 2525
นิกกับพิม
เมืองไตรตรึงส์ อู่ทอง และอโยธยา
ดาวดับ
สามแผ่นดิน
วารสารเมืองโบราณ ปีที่9 ฉบับที่2 เมษายน - กรกฎาคม 2526 ฉบับสุพรรณภูมิ
วารสารเมืองโบราณ ปีที่11 ฉบับที่1 มกราคม - มีนาคม 2528
วารสารเมืองโบราณ ปีที่13 ฉบับที่4 ตุลาคม - ธันวาคม 2530
วารสารเมืองโบราณ ปีที่15 ฉบับที่1 มกราคม - มีนาคม 2532
วารสารเอกลักษณ์ไทย ปีที่1ฉบับที่1 ประจำเดือน มกราคม 2520
วารสารเอกลักษณ์ไทย ปีที่1ฉบับที่2 ประจำเดือน ภุมภาพันธ์ 2520
วารสารเอกลักษณ์ไทย ปีที่1ฉบับที่4 ประจำเดือน เมษายน 2520
วารสารเอกลักษณ์ไทย ปีที่1ฉบับที่6 ประจำเดือน มิถุนายน 2520
วารสารเอกลักษณ์ไทย ปีที่1ฉบับที่7 ประจำเดือน กรกฎาคม 2520
เรื่องสั้นสำนวนไทย เล่ม ๓ : รวมเรื่องสั้นชนะการประกวดของสถาบันภาษาไทย ๒๕๔๐
ล่องไพร ตอน อ้ายเก และ งาดำ
เด็กชายมะลิวัลย์
ลอดลายมังกร
เรื่องตามใจท่าน (As You Like It) , วิวาหพระสมุท
ประมวลภาพไม้ในวรรณคดี
ห้วงมหรรณพ *หนังสือดี วิทยาศาสตร์ 88เล่ม*
เพชรของสุนทรภู่
วรรณคดีอเมริกัน ศตวรรษที่ยี่สิบระยะต้น ประวัติและวิเคราะห์ (ภาคที่เจ็ด-บทที่หนึ่ง)
ยิ้มร้อยหนึ่ง
ครีบหัก *พิมพ์ครั้งแรก*

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Sitemap หมวดหมู่