นิทานเลือกสรร ปีเด็กสากล *หนังสือโดนน้ำ*
ชมรมมดแดงแห่งประเทศไทย
อ้ะโห!ชีวิต
คดีเปรมฯ คดีคึกฤทธิ์ฯ คดีจำลองฯ
ศักดินารามา
ป่าดงพงไพร ตอน ไอ้ดำมหากาฬ
ครูใหญ่ตัวเล็ก
ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกของสังคม (กลไกของสังคม)
ประเทศทั่วโลก เล่มสอง
เสด็จประพาสต้น
ช่างไม้ตาคลี
ช่างไม้หมายเลขห้า
มิติที่หก (The Sixth Commandment)
เกมชั่วผ่าโลก (The Day Before Midnight)
เงียบอันตราย (Blind Prophet)
นายอำเภอรวมพล
ย้อนรอยวีรบุรุษ (The Scarlatti Inheritance) -ผลงานชิ้นแรกของ โรเบิร์ด ลัดลั่ม-
เที่ยวบินสุดท้าย (FINAL FLIGHT)
บทเรียน (Unterm Rad/The Progidy)
คดีปริศนาท้านักสืบ
วังไวกูณฑ์ (2เล่มชุด)
หยิบเงามาชักเงา
เปิดโลกโบราณ
ต่างฟ้า ต่างฝัน
ลูกพราน
ด๊อกเตอร์โจ๊ก
ตลกเลี่ยนๆ (500 Great Italian Jokes)
บอกว่าอย่าเพิ่งเลี้ยว
หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2535 ป่ารักน้ำ
สุนทรภู่ ภาพประวัติชีวิตและผลงาน
ธ คือผู้ให้ (หนังสืออ่านเพิ่มเติมระดับประถมศึกษา)
เพลงยาวสรรเสริญพระเกียรติ
ตำราดูลักษณะลายมือ
หนังสือส่งเสริมการอ่าน ระดับประถมศึกษา เรื่อง สิงโตหิน
ผีเสื้อและดอกไม้ -หนังสือดี 100 ชื่อเรื่องที่เด็กและเยาวชนไทยควรอ่าน/วรรณกรรมแห่งชาติ-
แบบเรียนวรรณคดีไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง สามัคคีเภทคำฉันท์ *หนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน*
จดหมายจางวางหร่ำ
เกิดกลางตลาด
ยอดคนเดนทุ่ง (The Shadow Riders)
มาคาริโอ (Macario)
เด็กหญิงมยุรากับหมาไม่มีปลอกคอตัวหนึ่ง
มาคาริโอ (Macario) และเรื่องสั้นสามเรื่องเอก
อาคันตุกะยามรัตติกาล
โบสถ์สกปรก (Inside the Big Crurch) และข้อเขียนอิสระแห่งยุคสมัยหลายเรื่อง
เบอร์ลินหฤโหด (Escape from East Berlin to West Berlin)
คนหมายเลขศูนย์ (The Zero Man)
แก่นสารพุทธวิชชา
คู่มือนำชม พิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำป่าสัก
สุนทรภู่ ฝากไว้ให้แผ่นดิน
สมบัติกวีชุด อิเหนา อนุสรณ์ พระราชปัญญาโมลี (บู่ ปญฺญาปฺโชโต)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Sitemap หมวดหมู่