ป่าแห่งความหลัง *
พรายตะเคียนทอง *
ป่าใหญ่ไพรกว้าง
ภูผาและพงไพร *
ไอ้เสี้ยว *
บุกดงพระกาฬ *
ไพรมายา
ธิดาแห่งพายุ (Child of Storm) *
สางสมิง
คนไทยในราชสำนักสมเด็จพระนางวิคตอเรีย
เพ่งพินิจ เรื่องชีวิต
วันอลเวง (Freaky Friday)
สองนัคราประชาธิปไตย
คู่มือดูว่าน ของ สมาคมว่านแห่งประเทศไทย
มัมมี่ไอยคุปต์
ข้าพเจ้าทดลองความจริง (The Story of My Experiments with Truth)
ตะลุยดงบอน ฉบับวณิพก
ตะลุยดงว่าน เล่ม1-2 (2เล่มชุด)
ลิลิตพระลอ ฉบับหอสมุดแห่งชาติ *ได้รับการยกย่องให้เป็น ยอดแห่งลิลิต*
นิติรัฐ
บาดแผล
การจากไปของนกนางนวล
เต๋าแห่งรักและกามารมณ์ (The Tao of Love and Sex)
นครแลลับอยุธยาแห่งความหลัง และ อดีตที่ผ่าน(ของผู้เขียน)
นิทานแสนสนุก / จักพัฒน์
เพื่อนประหลาดในตู้เย็น (The Amazing Adventures of Chilly Billy)
หีนยาน-มหายาน
สัญญาประชาคม (Contract Social)
ไตรภูมิพระร่วง:อิทธิพลต่อสังคมไทย (อิทธิพลไตรภูมิพระร่วงต่อศีลธรรมของสังคมไทย)
วัยฝันวันเยาว์ (Nikita\'s Childhood)
เลนนี่เด็กหน้าจอ (The TV Kid)
ปราสาทในมนตรา (The Enchanted Castle)
อีกฟากหนึ่งของความฝัน
อีกฟากหนึ่งของความฝัน
อ้อยไม่หวานน้ำตาลเค็ม
สัจจะลูกผู้ชาย
รวมนวนิยาย3เรื่อง ของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ ชุด บุรุษอาธรรม์,หลังฉากมรณะ,เหล็กล้างแค้น
รวมนวนิยาย5เรื่อง ของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ ชุด3 ใครฆ่าพระเจ้ากรุงธน
รวมนวนิยาย5เรื่อง ของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ ชุด4 ครุฑดำ และอื่นๆ
รวมนวนิยาย5เรื่อง ของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ ชุด5 ลูกทาสในเรือนเบี้ย และอื่นๆ
รวมนวนิยาย5เรื่อง ของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ ชุด6 ผู้ชนะเลิศ และอื่นๆ
รวมนวนิยาย5เรื่อง ของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ ชุด7 พูดไปสองไพเบี้ยฯ และอื่นๆ
ทัศนะทัศนาจร / ส.บุณยรัตพันธุ์ (ท่านผู้หญิงสายหยุด ดิฐการภักดี)
ปฏิวัติพลิกแผ่นดิน
เกิดเป็นน้องคนเล็ก (The Hand-Me-Down Kid)
ตำราวิชาช่างประดับมุก (The Art of Mother-of-Pearl Inlay)
เหตุการณ์วันลอบสังหารบุคคลสำคัญ
ตัวละครหลังโรง
โขนถอดหัว
ทุ่งหญ้าขาวป่าสูงและวันรุ้งทอสาย

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Sitemap หมวดหมู่