ความตายใต้แสงจันทร์ (Moonlight Becomes You)
เลือดเย็น
วันมหาปิติ วารสาร อ.ม.ธ. ฉบับพิเศษ 14 ตุลาคม *หนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน/100หนังสือดี 14 ตุลา*
นิราศเมืองสุพรรณฉบับสมบูรณ์ (โคลงนิราศสุพรรณ)
แก้วสามดวง
บุษบกใบไม้
รุ่งอรุณ
อภินิหารบ้านบนต้นไม้ เล่ม2 ตอน อัศวินรุ่งอรุณ (Magic Tree House No.2:The Knight at Dawn)
เจ้าชายน้อย (Le Petti Prince) สำนวนของ อำพรรณ โอตระกูล -order 252030-
ขบวนการอี้เหอถวน
รวมเรื่องสั้นร่วมสมัยของไทย แล้งเข็ญ -100หนังสือดี 14 ตุลา-
คนอ่านหนังสือ + คนเขียนหนังสือ (2เล่มชุด)
พระราชกรัณยานุสร และ เรื่องนางนพมาศ หรือ ตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์
ผู้ชายมาจากดาวอังคาร ผู้หญิงมาจากดาวศุกร์ (Men are from Mars, Woman are from Venus)
ลูกผู้ชาย (The Philadelphian)
สาบศรัทธา (In Dubious Battle)
รางวัลความดี
ขบวนการจับไก่ (Danny The Champion of the world) *พิมพ์ครั้งแรก*
ผจญภัยในปราสาทร้าง (Castle of Adventure)
ดอกเตอร์มหัศจรรย์กับหุ่นยนต์พันธุ์พิลึก (Thew Capricious Robot)
เทพนิยายกริมม์ (Grimms\' Fairy Tales)
ประคำลูกโอ๊ค
เรื่องของน้ำพุ : วงศ์เมือง นันทขว้าง
ซีมอนโบลิวาร์ วีรบุรุษแห่งอเมริกาใต้
พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
นายแพทย์ผู้ยิ่งใหญ่ (The Great Physician) -ตีพิมพ์สองภาษา ไทย/อังกฤษ-
ชุมนุมบทประพันธ์ของ สิริวยาส (พุทธทาสภิกขุ) *พิมพ์ครั้งแรก*
มหามกุฏราชานุสสรณีย์
รายงานการประชุมเสนาบดีสภา รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาคที่ ๒
ตำนานพระปริตร และพระปริตร หนังสืออนุสรณ์ นายสุรพงษ์ ตรีรัตน์
เทศน์มหาชาติ ฉบับมีภาพประกอบ กรมการศาสนาพิมพ์เป็นอนุสรณ์ นางเกื้อ หุตะสิงห์
ดร.รักษ ปันยารชุน
หนังสือที่ระลึก ศ.พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ โดยวิทยาลัยกรุงเทพ
รวมเรื่องของ วิลาส มณีวัต หนังสืออนุสรณ์ พลเอก อัสนี สมุทรเสน
ตีนติดดิน รวมบทความและปาฐกถาของ ส.ศิวรักษ์
หนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ฯพณฯเอกอัครราชทูตวิภาค ภิญโญยิ่ง
อัตตโนประวัติ (ฉบับสมบูรณ์) ของ พระราชนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (เทสก์ เทสรังสี)
ที่ระลึกการฉลอง ๒๕ ศตวรรษ แห่งพระพุทธศาสนา
ความทรงจำ และ พระโอวาทธรรมบรรยาย ฉะเพาะส่วนเกี่ยวกับนวโกวาท
ภาพบรรยายชีวประวัติและธรรมของพระสังฆปริณายกองค์ที่๖ ฮุ่ยเล้ง (เว่ยหล่าง)*หนังสือโดนน้ำ*
บุรุษอาชาไนย และ พระเกียรติประวัติ ร.๔ อนุสรณ์ พระเทพกิตติเมธี (หิ้น คนฺธาโร)
ประชุมพงศาวดารภาคที่ 62เรื่องทูตฝรั่งในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ อนุสรณ์ นายเทียม ลดานนท์
วรรนคดีสาร ปีที่2 เล่ม2 ประจำเดือน กันยายน 2486
คำไว้อาลัยคุณแม่,ตำรากับข้าว,มาตุบูชาจากอังกฤษฯลฯ หนังสืออนุสรณ์ คุณหญิงเกษตรรักษา (แช่ม โปษะกฤษณะ)
กฎหมายเล่ม๑ หนังสืออนุสรณ์ พลโทอัมพร ศรีไชยยันต์
ประมวลสุภาษิตพระราชนิพนธ์ อนุสรณ์ มหาเสวกโท พระยาสุจริตธำรง (อู๊ด สุจริตกุล)
งานฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในชมพูทวีป
ความสมหวังของแก้ว
สาวิตรี
สามก๊กฉบับวณิพก (2เล่มชุด)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Sitemap หมวดหมู่