พระราชพิธีสิบสองเดือน พิมพ์ในงานพระศพ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ พระบิดาของสมเด็จพระราชินี
หนังสืออุเทศวิชาภาษาไทยชั้นเตรียมอุดมศึกษา ประวัติวรรณคดี
ป่าแตก การประชุมสมัชชาฯ 4 พคท.
โคลงนิราศหริภุญชัย
ตำนานพระธาตุหริภุญชัย
ปิยมหาราชรำลึก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 23 ตุลาคม 2508
ทุ่งสีคราม
คึกฤทธิ์ ชีวิตกับธรรมชาติ งาน และการเมือง
มหาคุรุคึกฤทธิ์
จินดามณี และ พระพุทธศาสนากับโลก
จินดามณี เล่ม1-2 กับบันทึกเรื่องหนังสือจินดามณี และ จินดามณีฉบับพระเจ้าบรมโกศ
ปรัชญาฝ่ายโยคะ หรือ โยคสูตร ของมหามุนิปตัญชลิ
แม่เบี้ย
พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่๑
พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่2
พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่2 (2เล่มชุด)
พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่2
พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่ 5
รัตนาวดี-รอชำระเงิน order5636-
ขุนเดช / สุจิตต์ วงษ์เทศ *พิมพ์ครั้งแรก*
ขุนเดช
ขุนเดช
พระนางร้อยชู้ (Katherine)
ดอกเตอร์ครก / ไมตรี ลิมปิชาติ
แกะรอยเรื่องเก่า
สมเด็จพระนางเรือล่ม
ขลุ่ยไม้ไผ่
เพื่อนรัก
แวววัน
ตำนานและลิลิตเรื่อง โป๊ยเซียน
โป๊ยเซียน
นางถ้ำ
ขุนศึก (10เล่มชุด)
บางระจัน / ไม้เมืองเดิม
ทุ่งดอกหญ้าถึงดวงดาว
ความคิดในดอกบัว
สามก๊กฉบับวณิพก (2เล่มชุด)
อารมณ์ขันของสมเด็จพระเทพฯ
ชีวิตของชาวไทยสมัยก่อน
วัฒนธรรม และ ประเพณีต่างๆของไทย
ศึกษาบทความและความคิด อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์
เที่ยวเมืองพม่า / สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
โดยสารเรือเมล์ไปยุโรป เที่ยวเมืองพม่า พระเขี้ยวแก้วลังกา ไปเมืองเตอร์กี เที่ยวอินเดีย
พระมาลัยผู้เปิดประตูนรก-สวรรค์
ความทรงจำ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
สายธารที่เปลี่ยนทาง
ศาสนาสากล ฉบับพิสดาร
นิทานประวัติศาสตร์และโบราณคดี
บินแหลก เล่ม4
ชีวิตมิใช่ดอกกุหลาบ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Sitemap หมวดหมู่