เรื่องทะลึ่งคนทะเล้น
หลุมพราง (You can Trust The Communists : to do exactly as they say)
ตำนานพระธาตุลำปางหลวง , ตำนานพระแก้วมรกต , ตำนานเจ้าเจ็ดตน
ไทปัน (TAI-PAN) พิมพ์ครั้งแรกในชื่อ ไทแพน
จอมโจร จอมใจ (7เล่มชุด)
เสือดาวใต้สมุทร (Sea Leopard)
ปฏิบัติการกระตุกโลก (The Fist of God)
รวมเรื่องเอกนานาชาติ
อย่าบอกใคร (Tell No More)
เรื่องสั้นเพื่อชีวิต เห็นอยู่แต่ผู้ยากเข็ญ
เกร็ดประวัติศาสตร์ไทย สำหรับชั้นม.ศ.ต้น-ปลาย ฝึกหัดครู ป.กศ.
พระประวัติสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยสรุป รวม 18 พระองค์
ครบ๒๐๐ปีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามกุฏพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 18 ตุลาคม พ.ศ.2547
ประชุมพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่๔ หมวดโบราณคดี และ นิพนธ์ของพระอมราภิรักขิต (เกิด)
หนังสือโหราศาสตร์ และ เกร็ดความรู้เบ็ดเตล็ด อนุสรณ์ พ.อ.พระยาศรีพิชัยสงคราม (เจริญ จันฉาย)
รามเกียรติ์ ตอน นางลอย
รัสปูติน นักบวชเริงโลกีย์ (Rasputin , The Mad Monk of Russia)
แผลเก่า , แสนแสบ *ฉบับมีภาพประกอบจากภาพยนตร์*
สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม เล่ม 1
สัญญารัก
หนังสือโป๊
สีของหมา *พิมพ์ครั้งแรก*
เทพธิดาท้องทุ่ง
ป.อินทรปาลิต ชีวิตของคนขายฝัน
กรุงเทพฯร.ศ.194
ภาษาไทยกับคนรุ่นใหม่ และรวมกลอนบ่อนศึกษิต -order 249649-
คันฉ่องส่องบุคคลร่วมสมัย *พิมพ์ครั้งแรก*
โลกนาถทีปนี
พุทธปรัชญา มองพุทธศาสนาด้วยทรรศนะทางวิทยาศาสตร์
เจ้าจันท์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน *หนังสือรางวัลซีไรต์*
ศรีธนญชัยฉบับมาตรฐาน
หุ่นจอมซ่า (Worzel Gummidge)
มาดามเด๊าบท์ไฟร์ (Madam Doubtfire)
ต้นส้มแสนรัก ภาค1-2 (My Sweet Orange Tree) -2เล่มชุด-
แม่เสือเผด็จศึก
จุมพิตพญามาร (The Kiss of The Devil)
ขวัญใจจอมขวานอัมสโลโปกาส (Nady The Lily)
คนขี่เสือ สำนวนของ ทวีป วรดิลก (He Who Rides a Tiger)
ยิววิปโยค (My Tortured Years)
สุริยานคร (The Naked Sun)
รีเบคกา (Rebecca) -สำนวนของ พิมพา จันทพิมพะ-
เดอะก๊อดฟาเธอร์ (The Godfather) สำนวน ธนิต ธรรมสุคติ
องค์กรซ่อนเงื่อน (The Firm) *พิมพ์ครั้งแรก*
เดอะก๊อดฟาเธอร์ (The Godfather) *พิมพ์ครั้งแรก* / สำนวน ธนิต ธรรมสุคติ
เดอะก๊อดฟาเธอร์ เจ้าพ่อมาเฟีย (The Godfather) *สำนวน นายตำรา*
จุมพิตพญามาร (The Kiss of The Devil)
มอญที่เกี่ยวกับไทย อนุสรณ์ คุณหญิงชุติมา สุริยสัตย์
พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจใน สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราพระบรมราชชนนี ฉลองพระชนมายุครบ 6 รอบ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Sitemap หมวดหมู่