สาวิตรี
อัตชีวประวัติพระยาอนุมานราชธน
นิราศเกาหลี
หนังสืออ่านภาษาไทย เรื่องเทศนาเสือป่า
เงาะป่า
แบบเรียนวรรณคดีไทยเรื่อง เวนิสวานิช (The Merchant of Venice)
ชอง
หนังสืออ่านเพิ่มเติมประโยคประถมศึกษาตอนปลาย สมบัติผู้ดี หรือ สมบัติของผู้ดี
หนังสือส่งเสริมการอ่าน ระดับมัธยมศึกษา เรื่อง หนุ่มชาวนา
บทละครเรื่อง ระเด่นลันได
ประเพณีชอง ประเพณีของบรรพบุรุษที่เป็นเจ้าของแผ่นดินภาคตะวันออก
อารยธรรม ชอง จันทบุรี,อาณาจักรจันทบูร เมืองเพนียด
หนังสือเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3 เล่ม2 (มานี-มานะ)
หนังสือเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4 เล่ม2 (มานี-มานะ)
หนังสือเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6 เล่ม1 (มานี-มานะ) *หนังสือโดนน้ำ*
หนังสือเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6 เล่ม2 (มานี-มานะ)
หนังสือเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5 เล่ม1 (มานี-มานะ)
แบบหัดอ่านหนังสือไทยชั้นประถมปีที่1 เล่ม3
หนังสืออ่านกวีนิพนธ์ เรื่องลิลิตพระลอ *ได้รับการยกย่องให้เป็น ยอดแห่งลิลิต*
แบบเรียนวรรณคดีไทยเรื่อง วาสิฏฐี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 *หนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน*
หนังสืออ่านประกอบมัธยมปีที่1 สังข์ทอง ตอนเลือกคู่และหาปลาหาเนื้อ
บทอาขยานภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่6
นิทานร้อยบรรทัด เล่ม 2 เรื่องบ้านที่น่าอยู่ตอนที่ 2 ชั้นประถมปีที่ 3 *หนังสือดี100เล่มที่เด็กและเยาว
ฉากหนึ่งในชีวิต-order 248121-
แบบสอนอ่านวิทยาศาสตร์เบื้องต้นเรื่องไร่นาของเรา ชั้นประถมปีที่2
แบบสอนอ่านวิทยาศาสตร์เบื้องต้นเล่ม2 ชั้นประถมปีที่2
แบบสอนอ่านวิทยาศาสตร์เบื้องต้นเล่ม1ตอน2 ชั้นประถมปีที่1
พลายมลิวัลลิ์ *หนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน*
ฉันอยู่นี่ศัตรูที่รัก
จดหมายจางวางหร่ำ
เรื่องของช้างพลายมงคลผู้อาภัพ
ทาสประเพนี หรือ ทาสประเพณี พิมพ์ครั้งแรกภาษาวิบัติ,อาจเป็นหนังสือเล่มแรกของสนพ.คลังวิทยา
เกิดวังปารุสก์ 3 เล่มครบชุดสมบูรณ์กว่า-ฉบับสมบูรณ์-ที่จัดพิมพ์ล่าสุด
เนลสัน แม่ทัพเรืออังกฤษ *พิมพ์ครั้งแรก*
คองเกรสสแห่งเวียนนา
เฟรเดริคมหาราช
คัทรินมหาราชินี
ฮานนิบาล จอมทัพแห่งกรุงคาร์เธจ
จดหมายจากเมืองอังกฤษ เล่ม2
เฟรเดริคมหาราชแห่งปรัสเซีย เล่ม1 *พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2475*
คัทรินมหาราชินี
คองเกรสสแห่งเวียนนา พ.ศ.2357-58
เนลสัน แม่ทัพเรืออังกฤษ
ฮานนิบาล
ยิว *พิมพ์ครั้งแรก*
เรื่องของลัทธิและนิกาย
ฮวนนั้ง
เซ็น และนิกายวัชรยาน *พิมพ์ครั้งแรก*
มือปืนรุ่นเดอะ
นักเลงปืนตะวันตก

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Sitemap หมวดหมู่