แม่หลวงของปวงชน
ปรัชญาประวัติศาสตร์ในสงครามและสันติภาพ -order 247961-
หนังสืออนุสรณ์ + เรื่องโกศาปานไปฝรั่งเศส อนุสรณ์ หลวงบุรกรรมโกวิท (2เล่มชุด)
ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ จากต้นฉบับใบลานอักษรไทยยวน
ลักษณะวรรณกรรมภาคเหนือ
พระราชบัญญัติขนานนามสกุล,พระราชนิยมในรัชกาลที่ 6 อนุสรณ์ พลโทอรรถ ศศิประภา
ผาลาดฉบับทีทรรศน์นักประพันธ์
เสียงแคนและเปียนโน
นิทานมหัศจรรย์
คำพิพากษาคดีประวัติศาสตร์ อดีตพระพิมลธรรม+เมื่อพระเทพโมลี (สิริจนฺโท จันทร์) ถูกถอดสมณศักดิ์
ชัยชะนะหลวงนฤบาล (ชัยชนะของหลวงนฤบาล)
ก่อกองทราย *หนังสือรางวัลซีไรต์*
อนิรุทธคำฉันท์ พร้อมด้วยบันทึกสอบทานและหมายเหตุ
โต้ประมวล รุจนเสรี เรื่อง พระราชอำนาจ
จอมจักรวาล 2001,2010,2061,3001 (ภาค 1-4 4เล่มครบชุด)
เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก เล่ม1
ปรัชญาสังคมนิยม *หนังสือต้องห้าม*
บทวิพากษ์ว่าด้วยศิลปวัฒนธรรม
เวลาเป็นของมีค่า (Busy Fingers)
ของเก่าเราลืม รถไฟ-เรือเมล์ ทะเล-รถราง
เจาะดวงตาเพชฌฆาต (Red Eye)
ชุมทางโลกีย์ (The Case of Lucy Bending)
ชุมทางโลกีย์ (ชุมทางบ้านดารา เล่ม2)
สันดานรัฐมนตรี
รอวันนั้น (ARE YOU THERE GOD IT\'S ME. MARGARET)
เสน่หาห้าแต้ม
ไม่เชื่อก็อย่าเชื่อ
ท่านผู้หญิงโดโลเรส (Dolores)
พินัยกรรมฉบับล่า (Just a Matter of Time)
ไม่เด็ดก็ขาด
ผูกไว้ด้วยเล่ห์สิเนหา
ชีวิตบ้านป่า
ประวัติสังคมไทยสมัยโบราณก่อนศตวรรษ๒๕
การปกครองและการบริหารของไทยสมัยโบราณ
คนสองวิญญาณ
วิญญาณครวญ
ศพท้ายรถ
บทละคอนเรื่องอุณรุท
พงศาวดารญวน (เวียดนามสือกี้)
ระยะทางสมเด็จพระมหาสมณเจ้า เสด็จตรวจการคณะสงฆ์มณฑลฝ่ายเหนือ พ.ศ.2457
คดีเขาพระวิหาร รายได้สมทบทุนคดีเขาพระวิหาร
ประวัติวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม พร้อมด้วยแผนผัง ภาพปูชนียวัตถุสถานและถาวรวัตถุ
พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพระจักรพรรดิพงศ์ (จาด) อนุสรณ์ พลโทพระยากลาโหมราชเสนา
เครื่องเงินเครื่องทอง อนุสรณ์ พลเอกเภา บริภัณฑ์ยุทธกิจ (พระบริภัณฑ์ยุทธกิจ)
มอญในอดีตและปัจจุบัน (การศึกษาโครงกระดูกและเครื่องใช้ในสมัยทวารวดี) อนุสรณ์ นางแสงสุรพาณิชย์
เรื่องโบราณคดี อนุสรณ์ หลวงบริบาลบุรีภัณฑ์ (ป่วง อินทุวงศ์) ผู้เขียน
มหาอานันทานุสรณ์ (Maha Anandanusor)
พระประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พิมพ์ในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพรัชกาลที่8 (พิมพ์ครั้งแรก)
หนังสือที่ระลึกในงานฌาปนกิจศพ นายชิต สิงหเสนี มหาดเล็กหน้าห้องบรรทมรัชกาลที่ 8 ผู้ถูกประหารชีวิต
ศพปริศนา (ONE,TWO,BUCKLE MY SHOE)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Sitemap หมวดหมู่