เพื่อนยาก (Of Mice and Men) -สำนวนของ คันธา ศรีวิมล- พร้อม \'รงค์ วงษ์สวรรค์ เขียนถึงสไตน์เบ็ค
แบบเรียนวรรณคดีไทยเรื่อง เวนิสวานิช (The Merchant of Venice)
เปิดหน้ากากซี.ไอ.เอ.
ข้างหลังภาพ
ผู้อพยพ (The Immigrant)
เปิดกรุผีไทย ตอน ผู้มาจากเมืองมืด
อยู่ฟ้าเดียวกัน
ตลิ่งสูงซุงหนัก *หนังสือรางวัลซีไรต์* -หนังสือตำหนิ-
ยุทธภูมิกางเขนเหล็ก (Das Geduldige Fleisch)
เสริมทฤษฎี (รวมบทความต่าง ๆ ที่สรรแล้วจากหนังสือพิมพ์เสียงใหม่)
๒๐๐ปีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท:พระกรณียกิจด้านการแพทย์แผนไทย
ประวัติตระกูลทวีสิน หนังสือที่ระลึกครบ 150 ปี ตระกูลทวีสินในประเทศไทย
หนังสืออนุสรณ์ นายวีระ ปิตรชาติ (อดีตผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
ประมวลพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ อนุสรณ์ หม่อมราชวงศ์วงศ์เทพ เทวกุล
รวมเรื่องเอกโนเบลไพร้ซ์ชุด3
จ้าวแผ่นดิน
เล่าเรื่องในไตรภูมิ หนังสืออนุสรณ์ นายน้อม ลิมปพัทธ์
ซิยินกุ้ย-order 247384-
ราชนิกูลอังกฤษ
พระราชวงศ์อังกฤษ
อลิซเบ็ธบรมราชินี
เดียวดายใต้เงาจันทร์ โก้วเล้งรำพัน
พระประวัติและพระกรณียกิจ พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ -order247376-
ศิลปวัฒนธรรม ปีที่7ฉบับที่1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2528
ศิลปวัฒนธรรม ปีที่7ฉบับที่2 ประจำเดือน ธันวาคม 2528
ศิลปวัฒนธรรม ปีที่7ฉบับที่3 ประจำเดือน มกราคม 2529
ศิลปวัฒนธรรม ปีที่7ฉบับที่4 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2529
ศิลปวัฒนธรรม ปีที่7ฉบับที่5 ประจำเดือน มีนาคม 2529
ศิลปวัฒนธรรม ปีที่7ฉบับที่6 ประจำเดือน เมษายน 2529
ศิลปวัฒนธรรม ปีที่7ฉบับที่8 ประจำเดือน มิถุนายน 2529
ศิลปวัฒนธรรม ปีที่7ฉบับที่12 ประจำเดือน ตุลาคม 2529
ศิลปวัฒนธรรม ปีที่8ฉบับที่1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2529
ศิลปวัฒนธรรม ปีที่8ฉบับที่4 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2530
ศิลปวัฒนธรรม ปีที่8ฉบับที่5 ประจำเดือน มีนาคม 2530
ศิลปวัฒนธรรม ปีที่8ฉบับที่6 ประจำเดือน เมษายน 2530
ศิลปวัฒนธรรม ปีที่8ฉบับที่7 ประจำเดือน พฤษภาคม 2530
ศิลปวัฒนธรรม ปีที่8ฉบับที่8 ประจำเดือน มิถุนายน 2530
ศิลปวัฒนธรรม ปีที่9ฉบับที่1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2530
ศิลปวัฒนธรรม ปีที่9ฉบับที่5 ประจำเดือน มีนาคม 2531
ศิลปวัฒนธรรม ปีที่9ฉบับที่10 ประจำเดือน สิงหาคม 2531
ศิลปวัฒนธรรม ปีที่10ฉบับที่5 ประจำเดือน มีนาคม 2532
ศิลปวัฒนธรรม ปีที่10ฉบับที่9 ประจำเดือน กรกฎาคม 2532
เสียชีพอย่าเสียสิ้น (ภาคต่อของ สันติประชาธรรม) *หนังสือหนอนเจาะ*
บทละครพูดคำฉันท์เรื่อง มัทนะพาธา อนุสรณ์ สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจีฯ
แนวรบด้านตะวันตกเหตุการณ์ไม่เปลี่ยนแปลง (All Quiet on The Western Front)
หยาดน้ำค้างคือน้ำตาของเวลา
ตำนานว่าวพนัน ตำราผูกว่าว วิธีชักว่าว และการเล่นว่าวต่อสู้กันในอากาศ
ศิลปะแห่งการคิดปรัชญา
ยูโทเปีย (Utopia) *หนังสือโดนมอด*
พคท.วันนี้ (พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยวันนี้)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Sitemap หมวดหมู่