นิทานมหาวชิราวุธ
อนุทินชีวิตนางกลางเมือง (I , A Prostitute)
อนุทินกำปั้น
อนุทินคู่ชีวิตดารา-นักร้อง ปีที่22ฉบับที่329
อนุทินคู่ชีวิตดารา-นักร้อง ปีที่22ฉบับที่330
อนุทินคู่ชีวิตดารา-นักร้อง ปีที่24ฉบับที่354
ใครเลยเขาจะรู้ รวมเรื่องสั้นร่วมสมัยจากชมพูทวีป
ขันสลวย (จากบางส่วนของ 10,000 Jokes, Toasts Stories)
ผีหลอก (อำพรางอำยวน)
ความพินาศในฤดูหนาว
ลึกลับอมตะเล่ม2 ปริศนาชั่วนิรันดร์
มิติพิศวง
ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา
ประวัติศาสตร์จีน (History of China)
4ยอดหญิงงามผู้พลิกประวัติศาสตร์จีน
ประวัติศาสตร์จีน-จากสงครามฝิ่นถึงปฏิวัติซินไฮ่ (ค.ศ.1840-1911)
หนังสืออนุสรณ์ เจ้ากอแก้ว ประกายกาวิล ณ เชียงใหม่
เชียงมั่น วัดแรกแห่งเชียงใหม่
นิตยสารสารคดี ฉบับที่ 95 แก่งเสือเต้น , โสเภณีเด็ก , ป่าสนบ้านวัดจันทร์ , เชียงใหม่
นิตยสารสารคดี ฉบับที่ 94 ไก่ฟ้า , เที่ยวทุ่ง , 60ปีสวนโมกข์ , เชียงใหม่
ตำนานพระบรมธาตุจอมทอง วัดพระธาตุศรีจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
นิตยสารสารคดี ฉบับที่ 135 เชียงใหม่700ปี,ภาพเก่าเชียงใหม่,ครูบาศรีวิชัย,พันธุ์พืชในเชียงใหม่
หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่
ตำนานพระธาตุดอยสุเทพ นครเชียงใหม่
พล นิกร กิมหงวน ตอน ทัวร์เชียงใหม่
จดหมายเหตุ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเลียบมณฑลฝ่ายเหนือ และนครเชียงใหม่ พ.ศ.2469
อู้คำเมือง และ นำเที่ยวเชียงใหม่-ลำพูน
ประวัติและวรรณคดีลานนา
สารนิยายใต้ฟ้าลานนา
ใต้ฟ้าลานนา รวมทั้งสิ้นชุดที่ 1 จากนักเขียนเมืองเหนือ
นิทานลานนาไทย
การละเล่นของเด็กลานนาไทยในอดีต
มาจากล้านนา
บุกป่าฝ่าดงรถไฟแผ่นดินล้านนาไทย
ทัดมาลา
ซูร์กาโน
โฉมหน้าของนักประพันธ์
ญี่ปุ่นใหม่
สายลมแสงแดด
คึกฤทธิ์ยามรัก
สายลมแสงแดด
กรรมทีปนี *ชนะเลิศการประกวดวรรณกรรมไทยของธนาคารกรุงเทพ*
หิมะบนกิ่งสน (Snow on The Pine)
คดีประวัติศาสตร์คดี6ตุลา
เขมร:ฉากชุ่มเลือด (Sideshow)
คอนเสิร์ตคนหัวใจสิงห์ อัสนี-วสันต์ World Tour2008 Vol.2
โลกที่สาบสูญ ตอน สมบัติใต้นคร
ความเข้าใจศิลปะ
ประมวลความรู้ศิลปะตะวันออกเล่ม2 ประวัติศาสตร์ศิลปะอินเดียและศรีลังกา
สรุปผลการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง วัฒนธรรมเอเชียอาคเนย์ ความคล้ายคลึงในวิถีชีวิต

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Sitemap หมวดหมู่