ปกสมุดเก่า ภาพท่าเรือใหญ่ (จำหน่ายประมาณ พ.ศ.2500 หรือ 55 ปีที่แล้ว) -ใช้แล้ว-
ปกสมุดมนต์รักลูกทุ่ง พร้อมเนื้อเพลงมนต์รักลูกทุ่ง
ปกสมุดมนต์รักลูกทุ่ง พร้อมเนื้อเพลงสิบหมื่น
1. จดหมายเหตุการเดินทางฯ ในพุทธอาณาจักรของพระภิกษุฟาเหียน 2. อุตตมสงฆ์ฟาเหียน
อุตตมสงฆ์ฟาเหียน
ประชุมนิทานพระราชนิพนธ์รัชกาลที่6 (นิทานทองอินภาคที่2)
อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่9 ฉบับที่1 เดือน สิงหาคม 2511 ฉบับเฉลิมพระชนมพรรษา
อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่10 ฉบับที่1 เดือน สิงหาคม 2512 ฉบับเฉลิมพระชนมพรรษา
อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่8 ฉบับที่9 เดือน เมษายน 2511 ฉบับวันจักรี
อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่10 ฉบับที่3 เดือน ตุลาคม 2512 ปก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงผนวชเป็น
อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่19 ฉบับที่10 เดือน พฤษภาคม 2522 ฉบับพิเศษแนะนำนครพนม
อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่17 ฉบับที่1 เดือน สิงหาคม 2519
อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่13 ฉบับที่7 เดือน กุมภาพันธ์ 2516
อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่13 ฉบับที่1 เดือน สิงหาคม 2515
อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่6 ฉบับที่6 เดือน มกราคม 2509 -พร้อมภาพชุดของอาภัสรา-
อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่11 ฉบับที่9 เดือน เมษายน 2514
วิทยาสาร ปีที่15ฉบับที่37 ปกหน้าราชินี ปกหลังภาพวาดฝีมือ เหม เวชกร
มิตรครู ปีที่9ฉบับที่15 ปกหน้าราชินี
มิตรครู ปีที่9ฉบับที่1 ปกหน้าราชินี
ประมวลพระฉายาลักษณ์ พระราชพิธีอภิเษกสมรส สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อภิเษกสมรส-รอชำระเงิน order6396-
พระราชพิธิอภิเษกสมรส สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ กับ เรืออากาศโทวีระยุทธ ดิษยะศริน
ราชาภิเษก อภิเษกสมรส สามสมัย-รอชำระเงิน order05095302-
200ปีกรุงรัตนโกสินทร์ **หน้าไม่ครบ**
วารสาร ชนวน ปีที่2 ฉบับที่28 มีนาคม 2519 พิเศษ คู่มือเลือกตั้ง 4 เม.ย.19
วารสาร ชนวน ปีที่2 ฉบับที่27 ปักษ์แรก มีนาคม 2519-รอชำระเงิน order243018-
วารสาร ชนวน ฉบับปฐมฤกษ์ ปีที่1 ฉบับที่1 วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2517
วารสารธรรมศาสตร์ ปีที่11เล่มที่2 การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 -กึ่งศตวรรษ Coup d\' Etat-
วารสารธรรมศาสตร์ ปีที่12เล่มที่2 หนึ่งศตวรรษหลัง คาร์ล มาร์กซ-รอชำระเงิน order243825-
วารสารธรรมศาสตร์ ปีที่3เล่มที่3 ว่าด้วย สิบสี่ตุลาคมกับอนาคตของเมืองไทย
นิตยสารบันเทิงคดี ฉบับปฐมฤกษ์ ปีที่1 เล่ม1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2532 Love Peace Music
ปาจารยสาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 7 มกราคม-มีนาคม 2516
สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่10ฉบับที่7 เดือน กรกฎาคม 2515 ฉบับ ที่นี่มีสันติภาพขาย
สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่11ฉบับที่3 เดือน มีนาคม 2516 ฉบับ อุดมการ:ปากกับปืน
สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 เดือน เมษายน 2517 ฉบับ คอคอดกระ ความตายที่ถูกยัดเยียด
จักรพรรดินีเริงรัก(EMPRESS OF DESIRE)
คืนคลั่ง (Night World)
รัฐบาลอเมริกัน ศาลสูง
ขึ้นทำเนียบจับตาย (The Fugitive)
ผู้ครองโลกย์ (Renegades)
เหลือเพียงความแค้น (Without Remorse) 2เล่มจบ -order 246616-
แต่ง แปล ไวยากรณ์อังกฤษ พิมพ์พระราชทาน ในงานพระราชทานเพลิงศพ พันโทณรงค์เดช นันทโพธิ์เดช
สิ่งสันทัด **หนังสือชำรุด**
อสุเรนทรจารีต คำพากย์
ธรรมาธรรมะสงคราม,พระเกียรติรถ,ขุนช้างขุนแผน(ชุดแต่งงานพระไวย)หนังสืออนุสรณ์พระไผทราชสถาปิต
พระราชนิพนธ์โคลงสุภาษิต (รวบรวมจากหนังสือพิมพ์ ดุสิตสมิต) หนังสืออนุสรณ์ นางทำงนนิธิภาพ (ไล้ โภควณิช
ความรักคือคุณ
บันทึกของคนนอกคอก
อบายมุขแก้มแดง
เปิดอกแหม่ม

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Sitemap หมวดหมู่