กวีนิพูห์2 และจากนั้นวันนี้เราหกขวบ (Now We Are Six)-รอชำระเงิน order5182-
เรื่องหมีหมี เรื่องเล่าของคนรักหมี + เพื่อนผองของหมีพูห์-รอชำระเงิน order5449-
นิทานพื้นบ้านไทย๔ภาค เล่ม๓ *มีลายเซ็นต์ผู้เขียน*
ความรักลอยมา
ต้นรักดอกโศก / วัทเตอริง ไฮ้ทส์ (Wuthering Heights)
ขำขันสมัยคุณปู่
กวีนิพนธ์ สยามสมัย
บันทึกนักปฏิวัติไทย เมื่อวันโค่นล้มระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 24 มิถุนายน 2475
อารมณ์ขัน200ปี
หยิบเงามาชักเงา
ประดาบก็เลือดเดือด
หันหลังชนกัน
ยูโทเปีย (Utopia)
วรรณนิพนธ์
สัญญาประชาคม (Contract Social)
ประวัติพระพุทธศาสนาแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ภาค๑-๒ (2เล่มชุด)
ศิลปวัฒนธรรมไทยเล่มที่ 6 ศิลปกรรม กรุงรัตนโกสินทร์
ศิลปวัฒนธรรมไทยเล่มที่ 2 ภาษาและวรรณคดี กรุงรัตนโกสินทร์
วงวรรณคดีเล่ม 36 ประจำเดือน กันยายน 2495
หนังสือพิมพ์วิทยาจารย์ (หนังสือวิชาชีพครูเล่มแรกของประเทศไทย ) เล่ม๓๑ ตอนที่๕ วันที่๑มีนาคม พ.ศ.๒๔๗๓
วรรนคดีสาร รวมเล่มปีที่1-2(ปีที่ 1 ฉบับที่ 1-12 และปีที่2 ฉบับที่1-12) 3เล่มชุด-รอชำระเงิน order243
วรรนคดีสาร ปีที่1 เล่ม10 ประจำเดือน พรึสภาคม 2486
วัฒนธรรมสาร ฉบับที่๑ เรื่องวัฒนธรรม
นิทานโบราณคดี (บางเรื่อง)
นิทานโบราณคดี (บางเรื่อง) **หนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน**
จดหมายเหตุพระราชกิจรายวันในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปีเถาะ จ.ศ.๑๒๔๑
สัญญาทางพระราชไมตรีระหว่างสยามกับต่างประเทศ หนังสืออนุสรณ์ หลวงสิทธิสยามการ
ประชุมพงศาวดารภาคที่ 63 เรื่องกรุงเก่า
ประชุมพงศาวดารภาคที่ 17 เรื่องตำนานการเลิกบ่อนเบี้ยและเลิกหวย
ประชุมพงศาวดารภาคที่ 29 อธิบายเรื่องราชทูตไทยไปยุโรป กับ เรื่องราชทูตไทยไปประเทศอังกฤษในรัชกาลที่ 4
--สั่งซื้อประชุมพงศาวดารภาคที่39 เรื่องจดหมายเหตุของคณะบาดหลวงฝรั่งเศสซึ่งเข้ามาครั้งกรุงศรีฯตอนปลาย
ประชุมพงศาวดารภาคที่64 พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาศ(เจิม)
ประชุมพงศาวดารภาคที่7
--รอชำระเงิน order2009--ประชุมพงศาวดารภาคที่2
--รอชำระเงิน order2222--ประชุมพงศาวดารภาคที่39จดหมายเหตุวันวลิต(ฉบับสมบูรณ์)
ประชุมพงศาวดารภาคที่ 52 จดหมายเหตุเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต
ประชุมพงศาวดารภาคที่13
ประชุมพงศาวดารภาคที่ 67 จดหมายเหตุเกี่ยวกับเขมรและญวนในรัชกาลที่ 3 ตอนที่1
ประชุมพงศาวดารภาคที่74เรื่องกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมเสด็จไปจัดราชการณหัวเมืองลาวพวน
ประชุมพงศาวดารภาคที่75ปราบเงี้ยวตอนที่1
ประชุมพงศาวดารภาคที่ 5
ประชุมพงศาวดารภาคที่ 78 (ปราบเงี้ยวตอนที่2)--รอชำระเงิน order4780--
ประชุมพงศาวดารภาคที่ 23 ตำนานการเกณฑ์ทหาร กับ ตำนานกรมทหารราบที่4--รอชำระเงิน order14085201--
ประชุมพงศาวดารภาคที่26เรื่องตำนานวังเก่าในกรุงเทพฯและภาคที่13(บางตอน)
ประชุมพงศาวดารภาคที่41เรื่องจดหมายเหตุของพ่อค้าฝรั่งเศสซึ่งเข้ามาตั้งครั้งกรุงศรีอยุธยาฯ-sold 5057-
ประชุมพงศาวดารภาคที่ 79 จดหมายเหตุวันวลิต (ฉบับสมบูรณ์)
ประชุมพงศาวดารภาคที่22 เรื่องพงศาวดารเมืองหัวพันห้าทั้งหก-รอชำระเงิน order5776-
ประชุมพงศาวดารภาคที่66-รอชำระเงิน order15015301-
ประชุมพงศาวดารภาค76 จดหมายเหตุของโยส เซาเต็น พ่อค้าชาวฮอลันดา-รอชำระorder09115201-
ประชุมพงศาวดารภาคที่ 1-รอชำระเงิน order5911-

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Sitemap หมวดหมู่