นิตยสารศิลปากร ปีที่9 เล่ม6 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2509
นิตยสารศิลปากร ปีที่12 เล่ม4 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2511
นิตยสารศิลปากร ปีที่12 เล่ม5 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2512
นิตยสารศิลปากร ปีที่14 เล่ม1 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2513
นิตยสารศิลปากร ปีที่14 เล่ม4 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2513
นิตยสารศิลปากร ปีที่14 เล่ม5 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2514
นิตยสารศิลปากร ปีที่13 เล่ม5 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2513
นิตยสารศิลปากร ปีที่13 เล่ม1 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2512
นิตยสารศิลปากร ปีที่13 เล่ม2 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2512
นิตยสารศิลปากร ปีที่15 เล่ม2
ใครว่าอตร.เผ่าไม่ดี
The War of The Polish Succession / สงครามสืบราชสมบัติโปลันด์
พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงแถลงพระบรมราชาธิบายแก้ไขการปกครองแผ่นดิน
ไพรกว้าง -order 246380-
แผ่นดินลูกตะกั่ว
หนังสือปกน้ำเงิน พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เรื่องสั้นตัวอย่าง ของ เจือ สตะเวทิน
ชีวิตไทย
เอกสารของ เฮนรี่ เบอร์นี่ เล่ม๑ (The Burney Papers)
วิจิตรวรรณกรรม ชุด เมื่อข้าพเจ้าหนีเมีย
พรุ่งนี้จะรดน้ำศพ
จิตา (2เล่มชุด) -พร้อมลายเซ็นต์ ทมยันตี-
โขนถอดหัว
คันฉ่องส่องเจ้า
ลอกคราบสังคมเพื่อครู
16 ปีแห่งความโดดเดี่ยว พร้อมโปสเตอร์ 8 แผ่น
ละครแห่งชีวิต *หนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน*
ซุปเปอร์แมนฉบับสมบูรณ์ (Superman) *หนังสือโดนน้ำ*
80วันรอบโลก (ROUND THE WORLD IN EIGHTY DAYS) สำนวนของ สุคนธ์ แคแสด
หนังสือแปลชุดเสรีภาพ เล่มที่ 10 โธมัส อัลวา เอดิสัน (The Story of Thomas Alva Edison)
จดหมายเหตุพระราชกิจรายวันในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาค๒๒
ชาติอยู่เหนือสิ่งใด+ข้าพเจ้ากับกันยายนทมิฬในประเทศไทย หนังสืออนุสรณ์ พลอากาศเอกทวี จุลละทรัพย์
อิทธิพลของอาวุธ
พุทธศาสนิกกับสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน
ดุริยสาส์น หนังสืออนุสรณ์ นายมนตรี ตราโมท ศิลปินแห่งชาติ
ตาคลีน้ำตาไม่มีเสียงร้องไห้
โทษฐานที่รู้จักกัน *พิมพ์ครั้งแรก*
คนเขียนหนังสือ
แบบหัดอ่านหนังสือไทยชั้นประถมปีที่1 เล่ม1-order 246370-
นิทานร้อยบรรทัดเล่ม 1 เรื่อง บ้านที่น่าอยู่ ตอนที่ 1 ชั้นประถมปีที่ 2-order 246370-
หนังสือเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5 เล่ม2 (มานี-มานะ)
แบบเรียนสังคมศึกษา วิชาภูมิศาสตร์-ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมปีที่7
แบบเรียนกวีนิพนธ์ นิทราชาคริต พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่5
แบบเรียนภาษาไทยเล่ม3ชั้นประถมปีที่5
กามนิต (ภาคพื้นดิน) *หนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน* -หนังสือโดนน้ำ-
หนังสืออ่านกวีนิพนธ์ ตะเลงพ่าย พร้อมคำอธิบายศัพท์
แบบเรียนวรรณคดีไทยเรื่อง วาสิฏฐี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 **หนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน**
แบบเรียนวรรณคดีไทย เรื่องราชาธิราช ตอน ศึกพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง
เลขคณิตชั้นประถมปีที่ 4
หนังสือเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5 เล่ม1 (มานี-มานะ)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Sitemap หมวดหมู่