ปิดบริสุทธิ์
เดือนดับที่สบทา
เวลาและวารี
วรรณคดีและวรรณคดีวิจารณ์ *หนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน*
เราลิขิตบนหลุมศพวาสิฏฐี *หนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน*
หนังสือชุดพระราชกรณียกิจสำคัญเล่ม 9 พระราชประเพณีตอน1
บทเรื่องเงาะป่า และ ประชุมโคลงสุภาษิต
งู ของ วิมล ไทรนิ่มนวล
หนังสืออ่านกวีนิพนธ์ เรื่องลิลิตพระลอ *ได้รับการยกย่องให้เป็น ยอดแห่งลิลิต*
ตึ่งหนั่งเกี้ย
ตำราพิชัยสงครามซุนวู ฉบับสามภาษา(ไทย จีน อังกฤษ)
หนุ่มน้อยในแดนเถื่อน (Young Mr.Meeker and His Exiting Journey to Oregon)
เมธีเม่งจื๊อ
ป่าอาเพศ
เสน่ห์สลัม
เล็บหยอกเนื้อ
ไซ่ฮั่น เรื่องราวก่อนยุคสามก๊ก
ฟ้าสั่งฆ่าไดโนเสาร์
คำมั่นสัญญา (Promise)
เกลือหวานน้ำตาลเค็ม
กระดังงากลีบไหน
หนังสือแปลชุดเสรีภาพ เล่มที่ 30 เกวียนอพยพและดวงดารา (The Wagon and the Star)
หนังสือแปลชุดเสรีภาพ เล่มที่ 53 ผจญภัยในถิ่นทอง (Nuggets in My Pocket)
หนังสือแปลชุดเสรีภาพ เล่มที่28 ชาวเกาะนอก (The Off-Islanders)*หนังสือโดนน้ำ*
หนังสือแปลชุดเสรีภาพ เล่ม 12 วรรณกรรมชิ้นเอกของสหรัฐฯเล่ม 1
หนังสือแปลชุดเสรีภาพ เล่มที่ 61 เรื่องของคอมพิวเตอร์ (Computer: Their History and How They Work)
หนังสือแปลชุดเสรีภาพ เล่มที่27:แซมมวล มอร์ส ผู้คิดโทรเลข (Samuel Morse and the Electronic Age)
หนังสือแปลชุด เสรีภาพ เล่มที่69 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกปัจจุบัน (Wonders of The Modern World)
หนังสือแปลชุดเสรีภาพ เล่มที่20:ขึ้นศาล (On Trial , The Soviet State Versus)
หนังสือแปลชุดเสรีภาพเล่มที่48 สงครามปฏิวัติของคอมมิวนิสต์
หนังสือแปลชุดเสรีภาพเล่มที่52 ศึกรวมชาติ (Free Men Must Stand:Ladder Edition)
หนังสือแปลชุดเสรีภาพ เล่มที่ 55 ตะลุยเดี่ยว (Lone Journey The Life of Roger Williams)
หนังสือแปลชุด เสรีภาพฉบับนักศึกษา:ชีวิตนิรันดร์และเรื่องสั้นสรรแล้ว *ด้านหลังชำรุดเล็กน้อย*
เศรษฐศาสตร์การเมืองฉบับพื้นฐาน-รอชำระเงิน order243022-
เศรษฐศาสตร์การเมืองเบื้องต้น (Political Economy)-รอชำระเงิน order243022-
เศรษฐศาสตร์การเมืองฉบับสมบูรณ์ ชุดที่2-รอชำระเงิน order243022-
จิตสำนึกของชาวนา:ทฤษฎีและแนวการวิเคราะห์แบบเศรษฐศาสตร์การเมือง-รอชำระเงิน order5086-
เศรษฐศาสตร์การเมืองฉบับสมบูรณ์(ชุดที่1-2)
เรื่องของ จัน ดารา *พิมพ์ครั้งแรก*
ร่างโลกีย์
สรรนิพนธ์เติ้ง เสี่ยวผิง และสหาย รากฐานการปฏิรูปประชาธิปไตยสังคมนิยมสี่ทันสมัย
สายลมหนาวที่กลับมา
พระจันทร์เปลือย
ขอดน้ำตากิน
เรียงความยอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ฉบับได้รางวัลที่1
น้ำยาหยดแรก
คนหัวโขน
ดอกรัก..ซ่อนกลิ่นและพลับพลึง
ดัดหลังสายลับ2,550,000ดอลล่าร์
อาชญากรรมที่สรรค์แล้ว (Further Detective Stories)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Sitemap หมวดหมู่