เลือดอาชาไนย (Whip Hand) หนังสือรางวัลเอ็ดการ์ และ รางวัลกริชทอง
คิทเช่น (Kitchen)
มฤตยูแคระ (The Way The Cookie Crumbles)
แค้น (Breath of Scandal)
มืดหฤโหด (WINTER MOON)
ความหวัง (Great Expectations)
3วันอันตราย (Three Days of The Condor)
อาชญนิยายชุดยอดทนายนักสืบ ตอน ชนวนโหด (The Case of The Reluctant Model)
วรรณคดีวิเคราะห์
เอกสารตำนานเกี่ยวกับพระบรมธาตุและเมืองไชยา
นิราศพระประธม ฉบับชำระใหม่ มีแผนที่และภาพ *ปกชำรุดเล็กน้อย*
โคลงกลอนของครูเทพ เล่ม1-3 *หนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน*-3เล่มครบชุด-
จีนคอมมิวนิสต์ *หนังสือต้องห้าม*
รวมเรื่องเอกของ โอ เฮนรี
วรรณกรรม ฟ.ฮีแลร์ อัสสัมชัญ ดรุณศึกษา,พระยาโกศาปานไปฝรั่งเศส,ปกิณกะ -3เล่มชุด-
ห้วงมหรรณพ *หนังสือดี วิทยาศาสตร์ 88เล่ม* หนังสืออนุสรณ์ นางเขียน อินทุโศภณ
จอนะธัน ลิวิงสตัน นางนวล (Jonathan Livingston Seagull) หนังสืออนุสรณ์ นางละออง ภู่กาญจน์
จอนะธัน ลิวิงสตัน นางนวล (Jonathan Livingston Seagull)หนังสืออนุสรณ์ นางกัลยา ศุภลักษณ์
กฤษฎาภินิหารอันบดบังมิได้
แบบหัดอ่านหนังสือไทยชั้นประถมปีที่1 เล่ม1-3 (3เล่มครบชุด)
รวมบทกวี เรื่องสั้น เรื่องแปลของ นายผี พระเจ้าอยู่ที่ไหน *หนังสือต้องห้าม*-order245573-
ตำนานสมณศักดิ์พระวันรัตและสมเด็จพระวันรัตในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ -ชำรุดเล็กน้อย-
บทความจากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ(Articles From The Catalogues of The Annual National Art Exhibition)
ความคิดทางการเมืองจากเปลโตถึงปัจจุบัน (Political Thought : from Plato to the Present)
ชุมนุมวรรณคดีทางการเมือง
ราชสกุลวงศ์ในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวกับเรื่องตำราปืนใหญ่โบราณและตำราปืนใหญ่ไทย
ประวัติสังคมไทยสมัยโบราณก่อนศตวรรษ๒๕
ฯพณฯพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อัศวินม้าขาว ชาวใต้คนแรกที่เป็นนายกรัฐมนตรี
นวนิยายกับสังคมไทย (๒๔๗๕-๒๕๐๐)
รวมเรื่องเอกของเชกสเปียร์ (Tale From Shakespeare)
อุตสาหกรรมครั่ง+ชนชาติไทย (The Tai Race - The Elder Brother of the Chinese)-2เล่มชุด-
ประชุมบทสักรวาเล่นถวายในรัชกาลที่๕ อนุสรณ์ พระยาพิบูลย์พิทยาพรรค (บิดาการศึกษาของจ.ปัตตานี)
ร่มเกล้าชาวไทย
ประวัติศาสตร์การพาณิชย์นาวีไทย
สมบัติศิลปจากบริเวณเขื่อนภูมิพล หนังสืออนุสรณ์ นายสดสุข กาญจนาคม
บุคคลภาษิตในสามก๊ก และ คติธรรมจากชัยพฤกษ์ หนังสืออนุสรณ์นายเมืองเริง วสันตสิงห์
หนังสือที่ระลึก พิธีเปิดอนุสรณ์สถานวีรชนประชาธิปไตย ณ สี่แยกคอกวัว 14 ตุลาคม 2544
กูเป็นนิสิตนักศึกษา *พิมพ์ครั้งแรก*-order 245564-
ปรัชญาประยุกต์ ชุดจีน
สวนสัตว์สนุก (Menagerie)
หนังสือแปลชุดเสรีภาพ เล่มที่ 55 ตะลุยเดี่ยว (Lone Journey The Life of Roger Williams)
ต้นส้มแสนรัก ภาค1 (My Sweet Orange Tree) -สำนวนของ มัทนี เกษกมล-
แมรี่ ป๊อปปิ้นส์ (MARY POPPINS)
ชานหมากนอกกระโถน
การก่อสร้างพระเจดีย์อิสรภาพอนุสรณ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สิ่งมิ่งมงคลในประเทศไทย
เรื่องไม่อยากเล่า
สันดานหนังสือพิมพ์
รัญจวน ชลาลักษณ์
เรื่องสั้นชุดเหมืองแร่ ตอน ตะลุยเหมืองแร่ *หนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน*
หนังสือที่ระลึก จอมพลอากาศ ฟื้น รณนภากาศ ฤทธาคนี จอมพลอากาศคนแรกของกองทัพอากาศไ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Sitemap หมวดหมู่