เอกสารตำนานเกี่ยวกับพระบรมธาตุและเมืองไชยา
นิราศพระประธม ฉบับชำระใหม่ มีแผนที่และภาพ *ปกชำรุดเล็กน้อย*
โคลงกลอนของครูเทพ เล่ม1-3 *หนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน*-3เล่มครบชุด-
จีนคอมมิวนิสต์ *หนังสือต้องห้าม*
รวมเรื่องเอกของ โอ เฮนรี
วรรณกรรม ฟ.ฮีแลร์ อัสสัมชัญ ดรุณศึกษา,พระยาโกศาปานไปฝรั่งเศส,ปกิณกะ -3เล่มชุด-
ห้วงมหรรณพ *หนังสือดี วิทยาศาสตร์ 88เล่ม* หนังสืออนุสรณ์ นางเขียน อินทุโศภณ
จอนะธัน ลิวิงสตัน นางนวล (Jonathan Livingston Seagull) หนังสืออนุสรณ์ นางละออง ภู่กาญจน์
จอนะธัน ลิวิงสตัน นางนวล (Jonathan Livingston Seagull)หนังสืออนุสรณ์ นางกัลยา ศุภลักษณ์
กฤษฎาภินิหารอันบดบังมิได้
แบบหัดอ่านหนังสือไทยชั้นประถมปีที่1 เล่ม1-3 (3เล่มครบชุด)
รวมบทกวี เรื่องสั้น เรื่องแปลของ นายผี พระเจ้าอยู่ที่ไหน *หนังสือต้องห้าม*-order245573-
ตำนานสมณศักดิ์พระวันรัตและสมเด็จพระวันรัตในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ -ชำรุดเล็กน้อย-
บทความจากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ(Articles From The Catalogues of The Annual National Art Exhibition)
ความคิดทางการเมืองจากเปลโตถึงปัจจุบัน (Political Thought : from Plato to the Present)
ชุมนุมวรรณคดีทางการเมือง
ราชสกุลวงศ์ในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวกับเรื่องตำราปืนใหญ่โบราณและตำราปืนใหญ่ไทย
ประวัติสังคมไทยสมัยโบราณก่อนศตวรรษ๒๕
ฯพณฯพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อัศวินม้าขาว ชาวใต้คนแรกที่เป็นนายกรัฐมนตรี
นวนิยายกับสังคมไทย (๒๔๗๕-๒๕๐๐)
รวมเรื่องเอกของเชกสเปียร์ (Tale From Shakespeare)
อุตสาหกรรมครั่ง+ชนชาติไทย (The Tai Race - The Elder Brother of the Chinese)-2เล่มชุด-
ประชุมบทสักรวาเล่นถวายในรัชกาลที่๕ อนุสรณ์ พระยาพิบูลย์พิทยาพรรค (บิดาการศึกษาของจ.ปัตตานี)
ร่มเกล้าชาวไทย
ประวัติศาสตร์การพาณิชย์นาวีไทย
สมบัติศิลปจากบริเวณเขื่อนภูมิพล หนังสืออนุสรณ์ นายสดสุข กาญจนาคม
บุคคลภาษิตในสามก๊ก และ คติธรรมจากชัยพฤกษ์ หนังสืออนุสรณ์นายเมืองเริง วสันตสิงห์
หนังสือที่ระลึก พิธีเปิดอนุสรณ์สถานวีรชนประชาธิปไตย ณ สี่แยกคอกวัว 14 ตุลาคม 2544
กูเป็นนิสิตนักศึกษา *พิมพ์ครั้งแรก*-order 245564-
ปรัชญาประยุกต์ ชุดจีน
สวนสัตว์สนุก (Menagerie)
หนังสือแปลชุดเสรีภาพ เล่มที่ 55 ตะลุยเดี่ยว (Lone Journey The Life of Roger Williams)
ต้นส้มแสนรัก ภาค1 (My Sweet Orange Tree) -สำนวนของ มัทนี เกษกมล-
แมรี่ ป๊อปปิ้นส์ (MARY POPPINS)
ชานหมากนอกกระโถน
การก่อสร้างพระเจดีย์อิสรภาพอนุสรณ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สิ่งมิ่งมงคลในประเทศไทย
เรื่องไม่อยากเล่า
สันดานหนังสือพิมพ์
รัญจวน ชลาลักษณ์
เรื่องสั้นชุดเหมืองแร่ ตอน ตะลุยเหมืองแร่ *หนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน*
หนังสือที่ระลึก จอมพลอากาศ ฟื้น รณนภากาศ ฤทธาคนี จอมพลอากาศคนแรกของกองทัพอากาศไ
กวีนิพนธ์ของ อังคาร กัลยาณพงศ์ *หนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน*
วิเคราะห์รสวรรณคดีไทย
คำบรรยายภาษาไทยขั้นต้น ของ ชุมนุมภาษาไทยของคุรุสภา หรือ หลักภาษาไทยขั้นต้น
พิเคราะห์คึกฤทธิ์พินิจสี่แผ่นดิน
คึกฤทธิ์พูด
รัฐบาลคึกฤทธิ์
ธรรมะกับคึกฤทธิ์
โชกุน (SHOGUN) 3 เล่มชุด
เดอะก๊อดฟาเธอร์ (The Godfather)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Sitemap หมวดหมู่