ศิลปวัฒนธรรม ปีที่9ฉบับที่5 ประจำเดือน มีนาคม 2531
ศิลปวัฒนธรรม ปีที่9ฉบับที่7 ประจำเดือน พฤษภาคม 2531
ศิลปวัฒนธรรม ฉบับพิเศษ ฮก ลก ซิ่ว โชค ลาภ อายุยืน
ศิลปวัฒนธรรม ปี1 ฉบับที่12 ตุลาคม พ.ศ.2523
ศิลปวัฒนธรรม ปีที่3 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน เมษายน 2525
ผู้ใหญ่ลีกับนางมา
ราชาธิราช
สุภาพบุรุษสมพร
นิทานปริศนาเวตาล
กรุงแตก
กูชื่อเจสันบอร์น (The Bourne Identity) *พิมพ์ครั้งแรก*
เอ็กโซดัส (Exodus)
ล้างหนี้เลือด
โอเมก้าแผนข้ามโลก (The Osterman's Weekend)
เพ็ชรพระนารายณ์
ซิ้มใบ้ *หนังสือโดนน้ำ*
ตามล่านาซี (The Odessa File)
ผดุงศิลป์ฉบับพิเศษ ฉบับแรก หนุ่มเหน้าสาวสวย
นิยายเบงคลี (Bengali Household Tales)
กุ๊ยบางกอก
ลมสวาทของซือปา (ชุดปืนถล่มเมืองเล่ม4)
ไออุ่นอกสาว (ชุดปืนถล่มเมืองเล่ม1)
กว่าจะขึ้นเป็นดาว
เวนิสวานิช (The Merchant of Venice) *หนังสือโดนน้ำ*
แบบเรียนวรรณคดีไทยเรื่อง เวนิสวานิช (The Merchant of Venice)
พล นิกร กิมหงวน ตอน ฟ้าถล่ม
พล นิกร กิมหงวน ตอน เจ้าพ่องูเห่า
พล นิกร กิมหงวน ตอน อัศวินราบอากาศ
พล นิกร กิมหงวน ตอน ไปเกาหลี
พล นิกร กิมหงวน ตอน ปราบสมาคมลับ
โสกราตีส (Socrates)
รวมสาระน่ารู้ หนังสืออนุสรณ์ พลตำรวจเอก พิชัย กุลละวณิชย์
เรื่องของไม้ดอก ไม้ประดับ หนังสืออนุสรณ์ เสวกตรี พระสมบัตยาธิบาล (พวง หุตะเสวี) *หนังสือชำรุด*
60ปี พชร อิศรเสนา ณ อยุธยา (อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์ 9ปีติดต่อกัน)
คำบรรยายพระไตรปิฎก
ห้าสหายผจญภัย เล่ม 18 ตอน อุโมงค์ลึกลับ (Five on Finniston Farm)
ประชุมปาฐกถาและคำอภิปรายของ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช พ.ศ.2489-2509
วรรณคดีในหนังสือพิมพ์
บาลีพระสติปัฏฐานสูตร และ คำแปลภาษาไทย
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีบาลี (Introduction to Pali Literature)
พาราสาวัตถี
การสืบสาวราวเรื่อง กาพย์ กลอน โคลง ฉันท์
วารสารประวัติศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2522
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
โสตัตถกีมหานิทาน พิมพ์ในงานออกเมรุ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เสงี่ยม จนฺทสิริมหาเถร)
สมบัติกัมพุช ตอนขุมทรัพย์ใต้สมุทร
จดหมายเหตุพระราชกิจรายวันในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาค23
วิพากษ์เรื่องสั้นรางวัลซีไรท์ปี2533 อัญมณีแห่งชีวิต กะเทาะเปลือกตัวอักษรของ อัญชัน
ครูครับ..เราจะสู้เพื่อฝัน (Dead Poets Society)
เซอร์ วินสตัน เชอร์ชิล (Winston Churchill The ERA and The Man)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Sitemap หมวดหมู่